Het doel van de stichting is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van Corporate Universities in Nederland.


Informatie

Over het team van NSCUInitiatiefnemers
De iniatiefnemers van de NSCU hebben gemerkt dat er onder Nederlandse organisaties behoefte bestaat aan het uitwisselen van kennis en ervaringen, alsmede aan de ontwikkeling van nieuwe kennis over Corporate Universities. De NSCU voorziet in deze behoefte door sinds haar oprichting in 2001 te fungeren als platform voor kennisuitwisseling en als centrum voor onderzoek naar Corporate Universities. De NSCU onderscheidt zich van andere netwerken en platforms doordat zij een zogenaamd 'beschermd' netwerk is waarbinnen in alle rust tussen gelijkgestemden kan worden gediscussieerd en nagedacht over ontwikkelingen op het gebied van corporate learning. De NSCU is een initiatief van de Tornak Groep en Strategy Works.

De Tornak Groep
De Tornak Groep is een organisatie- en trainingsbureau gespecialiseerd in het implementeren van veranderingen op individueel en organisatieniveau. Kenmerkend is daarbij dat Tornak concreet en praktisch werkt, met als uitgangspunt de door de organisatie gewenste richting en resultaten.

De Tornak Groep heeft ruim 15 jaar ervaring op het gebied van management development, trainingen, advies, onderzoek, coaching en interimmanagement.

Meer informatie vindt u op www.tornakgroep.nl

Center for Strategy & Leadership
Eén van de oprichters, dr. Martijn Rademakers, vormt samen met prof. dr. Ron Meyer de directie van het Center for Strategy & Leadership. Center for Strategy & Leadership is gevestigd in Rotterdam en opereert wereldwijd. Ze vergroten de effectiviteit van organisaties op het gebied van strategie, leiderschap, business innovation en verandermanagent. Center for Strategy & Leadership beschouwt corporate universities als een vorm van strategisch kennismanagement die steeds belangrijker wordt voor kennisintensieve organisaties. Meer informatie over het Center for Strategy & Leadership: www.c4sl.eu

Over de website
Teksten: NSCU
Interactief ontwerp en realisatie (website): Equix Design, Utrecht

Bestuur
Voorzitter: Dhr. Timo Timmerman
Penningmeester: Dhr. Pim Verheijen
Secretaris: Mw.Esther Jonkers

Algemene bestuursleden
Mw. Mieke Posthumus
Dhr. Martijn Rademakers (Center for Strategy & Leadership)
Dhr. René Rol (Tornak Groep)

Direkteur
Mw. Marjolein van Altena

Raad van Advies
Mw. D. Wekking
Dhr. J. Aarts
Dhr. E. Bouwman