Het doel van de stichting is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van Corporate Universities in Nederland.


NSCU Academie

Persoonlijke leerwerkbegeleiding met NSCU experts


Learning in action
Denk je als learning consultant of hoofd van de Academie ook niet af en toe: goh.. moet ik niet zelf eens een opleiding volgen? Of zal ik weer eens mezelf inschrijven op een conferentie waar de laatste ontwikkelingen worden getoond?

OF : ga ik eens een persoonlijk leerwerkprogramma in met NSCU experts over L&D, leerlijnen, organisatieleren, hoe we de strategie inbedden in onze visie op leren of... andere thema's.

Als NSCU bieden we je de gelegenheid om een programma in te gaan met een doorlooptijd van driekwart jaar en een 6 tal gesprekken met NSCU experts over thema's die jou raken. In het programma staat vast:

- dat je gekoppeld wordt aan een vaste NSCU Expert met wie je 3 gesprekken voert (begin, tussentijds en slotgesprek)
- je een 360 persoonlijke feedbacktoets krijgt
- je een aantal eigen Academie vraagstukken inbrengt - die je als thema's meeneemt
- dat je 3 gesprekken voert met verschillende L&D Experts over je thema's;
- je aantoonbaar maakt in een slotpresentatie wat het programma je opgeleverd heeft en dat je een portfolio bijhoudt met je resultaten.

Een ideale combinatie van persoonlijke coaching en aan het werk met een beter resultaat voor je Academie !

De kosten voor deze persoonlijke leerwerkbegeleiding bedragen voor NSCU leden € 3.950,- excl. BTW. Voor niet leden € 5.250,- excl. BTW.

Voor meer informatie of een eerste oriënterende intake kun je terecht bij Marjolein van Altena of een van de andere bestuursleden.


NSCU expeditie
De NSCU krijgt veel vragen over wat nu precies de waarde is van games en simulaties en of we voorbeelden kennen van Academies die deze instrumenten veelvuldig gebruiken. Andere vragen zijn:

- wanneer kan het effectief zijn om een simulatie toe te passen?
- is het op maat laten ontwikkelen van een game nodig
- zijn er niet standaard games die ik kan gebruiken, die toch ook effectief kunnen zijn?
- hoe krijg ik een overview over de aanbieders?
- hoe kan ikzelf als Academie games aanbieden naar mijn interne klanten?
- hoe krijg ik een overzicht van de aanbieders?
- welke variaties kan ik onderscheiden? Ik hoor veel over serious gaming en bordspelen maar zijn er ook korte games die je op verschillende momenten en in een korte tijdspanne kan integreren in je leerprogramma's?

Dit is precies de reden dat de NSCU heeft besloten een 'expeditie' op te starten om op zoek te gaan naar de waarde van games en simulaties - waarbij we ze natuurlijk ook gaan ervaren!

We gaan op pad met meerdere leveranciers van games en simulaties, met Academies die ze toepassen aan de hand van een keynote speaker van de TU Delft in de jungle van deze leervormen. De tocht zal georganiseerd worden in samenwerking met SAGANET ( Simulation And Gaming Association). De fysieke tijdsbesteding zal bestaan uit 2,5 dag. Tussentijds zal er op je eigen Academie een door jezelf uitgekozen game/ simulatie worden uitgevoerd. De uitvoering zal verzorgd worden door een van de leveranciers.

Vóór de expeditie zul je een pakket aan informatie ontvangen met een voorbereidende opdracht. Gedurende de expeditie zullen we de ervaringen onderling uitwisselen en borgen in een logboek zodat deze ook beschikbaar zijn voor onze collega NSCU-leden.

Het programma grofweg: Dag 1 (maart/april 2015)
- overview bijeenkomst (dagdeel): wat kan je met games?: keynote speaker TU Delft
- voorbeelden van games / minidemo's
- betekenis van games in leerconcepten - leertrajecten

Tussendoor (op je eigen locatie / november - januari)
- ervaren van de door jezelf uitgekozen game binnen je eigen Academie
- uitvoering door één van de leveranciers

Dag 2 (mei/juni 2015)
- terugkoppelen: wat hebben we gedaan met games en wat was de opbrengst in de vorm van effectiviteit, ervaringen, etc.?

De kosten bedragen € 1.250,- excl. BTW voor leden en € 1.750, excl. BTW voor niet-leden. Voor meer informatie kan je contact opnemen bij Marjolein van Altena (directeur NCSU) of Pim Verheijen, bestuurslid van NSCU. Voor aanmelding graag een bericht aan Esther Jonkers (NSCU).