Het doel van de stichting is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van Corporate Universities in Nederland.

Academy Builders

Enige maanden geleden is naast de NSCU ook ‘Academy Builders’ opgericht.


De NSCU als onafhankelijk en opiniërend kennisinstituut, Academy Builders als organisatie die zich hands-on richt op het (ver)bouwen van academies, leerlijnen en alle mogelijke activiteiten die hiermee samenhangen.

De drijvende krachten achter Academie Builders zijn Marjolein van Altena, René Rol en Teresa Spoelstra-Boons. Op basis van hun brede ervaring hebben zij het boek “Het geheim van de 10 E’s, Action Learning in organisaties” geschreven.