Het doel van de stichting is het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van Corporate Universities in Nederland.


Wat is NSCU?

Linking Corporate Learning Professional


Om de ontwikkeling van corporate universities in Nederland te stimuleren en te professionaliseren, is in oktober 2001 de Nederlandse Stichting voor Corporate Universities (NSCU) opgericht. De stichting streeft ten behoeve van haar leden naar uitwisseling en ontwikkeling van kennis en ervaringen over Corporate Universities.

Download de NSCU van de toekomst - presentatie sheet:
De NSCU biedt een platform voor organisaties die een Corporate University hebben, aan het ontwikkelen zijn of hierover nadenken. De NSCU wil hét kenniscentrum voor corporate leren worden.

Onder het motto "Linking corporate learning professionals" worden tal van activiteiten voor en door de leden georganiseerd. Zo kunt u advies krijgen bij het ontwerpen en implementeren van uw corporate university en worden themabijeenkomsten, workshops en leergangen georganiseerd. Ook worden onderzoeksgroepjes gestart om vraagstukken rondom leren te exploreren.

Natuurlijk fungeert het platform ook als kennisnetwerk. Leden staan elkaar met raad en daad bij en leggen bedrijfsbezoeken af. ook wordt jaarlijks de NSCU Academy Award uitgereikt.

Niet alleen fysiek maar ook virtueel treffen de leden van de NSCU elkaar. Op deze website is informatie te vinden over de activiteiten van de stichting en haar leden. Daarnaast is er een bibliotheek in opbouw en kunnen de leden in contact met elkaar staan via een forum.

Regelmatig wordt de digitale nieuwsbrief "Boulevard" rondgestuurd en twee maal per jaar verrassen wij u met het NSCU-Magazine, met interviews, nieuwe ontwikkelingen en verslagen van activiteiten.

Denkt u erover deel te willen gaan uitmaken van dit groeiende netwerk? Op deze website vindt u informatie over de formele kanten van het lidmaatschap. In een oriënterend gesprek kunnen we over en weer het nut verkennen.